Vad räknas som ett ekologiskt vin?

Allt fler har börjat se sig om efter ekologiska viner på Systembolagets hyllor. En del rynkar direkt på näsan: ändrar det inte karaktär på vinet att plötsligt köpa ett som är odlat på ett annorlunda sätt? Ja, och nej. Det stämmer att ekologiska viner kan smaka lite annorlunda. Ofta är de inte lagrade lika länge heller. 

Att beställa hem läskande vin från en importör är ett smart sätt att säkerställa kvaliteten på ett vin. Man ska komma ihåg att bara för att ett vin är ekologiskt så betyder det inte nödvändigtvis att det är bättre eller godare än ett annat. Det är en smakfråga! När det gäller ekologiska viner finns det av EU satta standardregler för vad vinet måste uppfylla för att det ska få certifieras som ekologiskt. Men man ska komma ihåg att det finns vinbönder som inte certifierar sitt vin, men är kanske ändå helt fritt från tillsatser och har varit traditionella ”ekobönder” under många generationer. Så döm inte alltid ett vin från eko-märkningen, utan prata hellre med din importör eller på Systembolaget för att få bra tips.

Inga bekämpningsmedel, eller?

Det är inte så enkelt som att allt ekologiskt vin är fria från bekämpningsmedel. Och tur är det! För en del av de bekämpningsmedel man använder handlar om att få stopp på jäsningsprocessen. Skulle man inte tillsätta en del i vinet efter att det lagrats klart skulle vinet fortsätta jäsa, och inte vara gott när du väl korkade upp det. Det är framför allt koppar och svavel som man använt som bekämpningsmedel. I en del trakter, till exempel på vinodlingar nära vulkaner, är jorden redan naturligt rik på svavel – där behöver man inte tillsätta det. Gör det vinet ekologiskt?

Det är framför allt odlingen av vinet som man vill göra ekologisk enligt EU:s standarder.

”Till exempel har man ersatt konstgödsel med naturgödsel, och man tillåter ogräset att vara kvar istället för att ta kål på det med gifter. Ogräset plöjs sedan ner och används som gödning.” skriver Systembolaget.

Man vill gärna undvika kemiska bekämpningsmedel som helt enkelt inte är bra för den omkringliggande biologiska mångfalden. Viss kemisk bekämpning är dock tillåten för att ändå få certifiering, till exempel mot olika skadedjur.