Mer kundansvar i butiken ökar svinn

Idag förekommer det många tankar kring hur man kan minska svinn. Svinnet handlar framför allt om att mycket av butikernas råvaror slängs och inte tillvaratas ordentligt. Många butiker arbetar aktivt med att minska sitt totala svinn och välkomnar därför matkassar som en tjänst de själva vill erbjuda. I storstäderna är det allt mer populärt men intresset ökar även på landsbygden.

Tidigare har vi konstaterat att det finns mycket positiva saker med den moderna matvaruhandeln, ett exempel är att matkassar minskar svinn om man väljer en matkasse med färdiga recept. Det gör att råvarorna man köper utnyttjas till fullo och allt är färdigplanerat och klart! Vi behöver ofta hjälp med att göra rationella val, speciellt om vi jobbar heltid och annars tenderar köpa mat efter jobbet när vi är trötta och hungriga.

Globalt arbetar man nu för ett minskat svinn eftersom det ses som ett stort problem i vår resursfördelning. Många butiker försöker minska svinnet i olika led och det gäller även för konsumenterna själva att uppmuntras köpa de lite tristare bananerna eller tomaterna. Många butiker erbjuder ”svinnvaror” med kampanjpriser, så att folk ska vilja köpa råvaror som är fullt dugliga men inte lika vackra som de andra.

Självscanning och kundansvar

En sak som kommit upp på senare tid är att det ökade kundansvaret i butikerna kan bicdra till att svinnet ökar. 4 av 10 butiker upplever att självscanning och snabbkassor bidrar till att svinnet i butikerna ökar. Många sätter upp självscanningsmaskiner för att lätta trycket under rusningstiderna på frukost, lunch och till middag.

Många upplever dock inte problemet med att svinnet ökar. Man har räknat ut att svinnet förmodligen förekommer mest när folk ska väga sina saker och det sker förstås en del fusk när det gäller att väga rätt saker och märka den med rätt etikett. I regel är folk dock mycket ärliga och man ser alltid till att bemanna självscanningszonen för att minska risken för att saker slinker bort.